Private Label

Putz-meister skopleje sortiment, udviklet i samarbejde med Aldi Danmark.

Putz-meister skopleje Aldi Danmark

PUTZ MEISTER NEUTRAL SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP.

Vejledning: Til pudsning og grundig pleje af dine lædersko i alle farver. Vandbaseret formular med voks, der giver vandafvisende effekt. Rens først skoene for støv og snavs. Drej på rød mekanisme i bunden i pilens retning indtil cremen frigøres. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende - efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.  

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, parfume. 50 ml. 

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]; Terpentinoliefri harpiks. Advarsel. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 2876, kode 21011, Forbrugerenhed EAN 25028768. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på DK.

Forhandlere i DK: ALDI.

Neutral skocreme Putz-meister skopleje

PUTZ MEISTER SORT SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP.

Vejledning: Til pudsning og grundig pleje af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks, der giver vandafvisende effekt. Rens først skoene for støv og snavs. Drej på rød mekanisme i bunden i pilens retning indtil cremen frigøres. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende - efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, parfume, farvestof. 50 ml. 

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]; Terpentinoliefri harpiks. Advarsel. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.  

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 2876, kode 22011, Forbrugerenhed EAN 25028768. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på DK.

Forhandlere i DK: ALDI.

Sort skocreme Putz-meister skopleje

PUTZ MEISTER NEUTRAL SKOPUDSESVAMP.

Vejledning: Når dine lædersko hurtigt skal friskes op. Skopudsesvamp med silikoneolie, der giver flot glans på dine sko. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Silikoneolie frigøres automatisk fra beholder. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil. Kan bruges til lædersko i alle farver. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse. 

Indhold: Silikoneolie, parfume. 6 ml. 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 2876, kode 21020, Forbrugerenhed EAN 25028768. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på DK.

Forhandlere i DK: ALDI.

Neutral skopudsesvamp Putz-meister skopleje

PUTZ MEISTER SORT SKOPUDSESVAMP.

Vejledning: Når dine sorte lædersko hurtigt skal friskes op. Skopudsesvamp med silikoneolie, der giver flot glans på dine sko. Brugsanvisning: Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Silikoneolie frigøres automatisk fra beholder. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil. 

Indhold: Silikoneolie, parfume, farvestof. 6 ml. 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 2876, kode 22020, Forbrugerenhed EAN 25028768. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på DK.

Forhandlere i DK: ALDI.

Sort skopudsesvamp Putz-meister skopleje