Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Vejledning: Til pudsning og grundig pleje af dine lædersko i alle farver. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende – efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, parfume. 50 ml.

Indeholder Terpentinoliefri harpiks; 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1103, Forbrugerenhed EAN 5710770000401. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DE, DK, FR, GB, NL, NO, SE. Fold-ud etiket. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100460.

Forhandlere i DK: Normal.
Neutral skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Vejledning: Til pudsning og grundig pleje af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende – efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, parfume, farvestof. 50 ml.

Indeholder Terpentinoliefri harpiks; 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1203, Forbrugerenhed EAN 5710770000418. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DE, DK, FR, GB, NL, NO, SE. Fold-ud etiket. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100477.

Forhandlere i DK: Normal.
Sort skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL MINI TWIST&SHINE SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Vejledning: Til pudsning og grundig pleje af dine lædersko i alle farver. Vandbaseret formular med voks, der giver vandafvisende effekt. Rens først skoene for støv og snavs. Drej på rød mekanisme i bunden i pilens retning indtil cremen frigøres. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende - efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, parfume. 30 ml.

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2- methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6];
Terpentinoliefri harpiks. Advarsel. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1133, Forbrugerenhed EAN 5710770000371. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, NO, SE, GB, NL, DE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100415.

Forhandlere i DK: Normal.

Neutral mini twist&shine skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT MINI TWIST&SHINE SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Vejledning: Til pudsning og grundig pleje af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks, der giver vandafvisende effekt. Rens først skoene for støv og snavs. Drej på rød mekanisme i bunden i pilens retning indtil cremen frigøres. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende - efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, parfume, farvestof. 30 ml.

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2- methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6];
Terpentinoliefri harpiks. Advarsel. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1233, Forbrugerenhed EAN 5710770000388. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, NO, SE, GB, NL, DE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100422.

Forhandlere i DK: Normal.

Sort mini twist&shine skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT FLYDENDE SKOPUDSEMIDDEL MED PÅFØRINGSSVAMP

Vejledning: Til vedligeholdelse af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Ryst og tryk svampen mod den sko, der skal pudses. Efterpudsning er ikke nødvendigt. Luk beholderen tæt til efter brug for at forhindre, at svampen tørrer ud. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.

Indhold: Voks, emulgator, bindingsmiddel, vand, farvestof. 75 ml.

Indeholder 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevares frostfrit.


FAKTA BOKS: VARENR. 1212, Forbrugerenhed EAN 5710770000456. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DE, DK, FR, GB, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100514.

Forhandlere i DK: Rema1000, Normal.
Sort flydende skopudsemiddel Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL SKOPUDSESVAMP

Vejledning: Når dine lædersko i alle farver hurtigt skal friskes op. Skopudsesvamp med silikoneolie, der giver flot glans på dine sko. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.

Indhold: Silikoneolie, parfume. 3 ml.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1121, Forbrugerenhed EAN 5710770000432. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DE, DK, FR, GB, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100491.

Forhandlere i DK: Normal.

Neutral skopudsesvamp Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT SKOPUDSESVAMP

Vejledning: Når dine lædersko hurtigt skal friskes op. Skopudsesvamp med silikoneolie, der giver flot glans på dine sko. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Luk tæt til efter brug. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil. 

Indhold: Silikoneolie, parfume, farvestof. 3 ml.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1221, Forbrugerenhed EAN 5710770000449. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DE, DK, FR, GB, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100507.

Forhandlere i DK: Normal.

Sort skopudsesvamp Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH IMPRÆGNERINGSMIDDEL

Vejledning: Danner et usynligt, vandskyende lag, der forhindrer regn og sne i at trænge igennem og beskytter mod olie- og fedtpletter. Velegnet til sko og andre genstande af ægte og syntetisk læder, ruskind, nubuck og stof. Må ikke anvendes på lakeret læder eller elastisk materiale. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Sørg for, at genstanden er helt tør før imprægnering. Ryst dåsen grundigt før brug. Hold dåsen lodret i en afstand af ca. 20 cm fra genstanden og påfør et tyndt, ensartet lag. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Lad den behandlede genstand tørre i mindst 20 minutter. Gentag imprægneringen regelmæssigt for at sikre vedvarende beskyttelse.

Indhold: Opløsningsmiddel, imprægneringsmiddel, drivmiddel. Imprægneringsmidlet indeholder ikke silikoneolie. 150 ml.

Propan-2-ol. Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå indånding af damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1166, Forbrugerenhed EAN 5710770000111. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, NO, SE, GB, NL. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100132.

Forhandlere i DK: Rema1000, Normal.

Imprægneringsmiddel Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH IMPRÆGNERINGSMIDDEL

Vejledning: Danner et usynligt, vandskyende lag, der forhindrer regn og sne i at trænge igennem og beskytter mod olie- og fedtpletter. Velegnet til sko og andre genstande af ægte og syntetisk læder, ruskind, nubuck og stof. Må ikke anvendes på lakeret læder eller elastisk materiale. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Sørg for, at genstanden er helt tør før imprægnering. Ryst dåsen grundigt før brug. Hold dåsen lodret i en afstand af ca. 20 cm fra genstanden og påfør et tyndt, ensartet lag. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Lad den behandlede genstand tørre i mindst 20 minutter. Gentag imprægneringen regelmæssigt for at sikre vedvarende beskyttelse.

Indhold: Opløsningsmiddel, imprægneringsmiddel, drivmiddel. Imprægneringsmidlet indeholder ikke silikoneolie. 200 ml.

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan. n-Butylacetat. Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1167, Forbrugerenhed EAN 5710770000425. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, FR, GB, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100484. UFI: 4673-20RD-E00Q-T7A2.

Forhandlere i DK: Normal.
Imprægneringsmiddel Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH RENGØRINGSSKUM

Vejledning: Til dybderengøring af sko, støvler, sneakers og andre genstande af ægte, syntetisk og lakeret læder, ruskind, nubuck, stof og syntetiske materialer. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Lyse farver kan blive lidt mørkere efter brug af skummet. Skummet fjerner skånsomt skidt, snavs og gamle rester af skoplejemidler. Opfrisker falmet ruskind og holder læderet blødt og smidigt. Brug handsker for at beskytte huden under rengøring. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjt skummet på i et jævnt lag. Lad det virke i 1-2 minutter. Alt efter hvilken type genstand det drejer sig om, afsluttes behandlingen ved med cirkelbevægelser at gnide den med en svamp, en hvid klud eller en børste. Gentag behandlingen, hvis genstanden er meget snavset. Lad genstanden tørre helt før imprægnering eller pudsning med et almindeligt skoplejemiddel.

Indhold: 5%, eller mere, men under 15%: alifatiske kulbrinter. Under 5%: nonioniske overfladeaktive stoffer, anioniske overfladeaktive stoffer. 150 ml.

Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25°C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.

FAKTA BOKS: VARENR. 1177, Forbrugerenhed EAN 5710770000395. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, NO, SE, GB, NL. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100439.

Forhandlere i DK: Normal.

Rengøringsskum Shoe Finish skopleje