Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Til pudsning og grundig pleje af dine lædersko i alle farver. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende – efterpudsning er ikke nødvendigt. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.


Indhold: 50 ml. Indeholder Terpentinoliefri harpiks; Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on og 2-methyl-2H isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1103, Forbrugerenhed EAN 5710770000401. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. Fold-ud etiket. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100460.

Forhandlere i DK: Normal.

Neutral skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Til pudsning og grundig pleje af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende – efterpudsning er ikke nødvendigt. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.


Indhold: 50 ml. Indeholder Terpentinoliefri harpiks; Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on og 2-methyl-2H isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1203, Forbrugerenhed EAN 5710770000418. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. Fold-ud etiket. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100477.


Forhandlere i DK: Normal.

Sort skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT FLYDENDE SKOPUDSEMIDDEL

Til vedligeholdelse af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks. Bær beskyttelseshandsker. Ryst og tryk svampen mod den sko, der skal pudses. Efterpudsning er ikke nødvendigt. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.

Indhold: 75 ml. Indeholder: Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevares frostfrit.

FAKTA BOKS: VARENR. 1212, Forbrugerenhed EAN 5710770000456. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100514.

Forhandlere i DK: Rema1000, Normal.
Sort flydende skopudsemiddel Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL SKOPUDSESVAMP

Neutral skopudsesvamp. Når dine lædersko i alle farver hurtigt skal friskes op. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.


Indhold: 3 ml.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1121, Forbrugerenhed EAN 5710770000432. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100491.


Forhandlere i DK: Normal.

Neutral skopudsesvamp Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT SKOPUDSESVAMP

Sort skopudsesvamp. Når dine sorte lædersko hurtigt skal friskes op. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil.


Indhold: 3 ml.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1221, Forbrugerenhed EAN 5710770000449. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100507.


Forhandlere i DK: Normal.

Sort skopudsesvamp Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH IMPRÆGNERINGSMIDDEL

BRUGSANVISNING: Danner et usynligt, vandskyende lag, der forhindrer regn og sne i at trænge igennem og beskytter mod olie- og fedtpletter. Velegnet til sko og andre genstande af ægte og syntetisk læder, ruskind, nubuck og stof. Må ikke anvendes på lakeret læder eller elastisk materiale. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Sørg for, at genstanden er helt tør før imprægnering. Ryst dåsen grundigt før brug. Hold dåsen lodret i en afstand af ca. 20 cm fra genstanden og påfør et tyndt, ensartet lag. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Lad den behandlede genstand tørre i mindst 20 minutter. Gentag imprægneringen regelmæssigt for at sikre vedvarende beskyttelse.


Indhold: Opløsningsmiddel, imprægneringsmiddel, drivmiddel. Imprægneringsmidlet indeholder ikke silikoneolie. 150 ml.


Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan. n-Butylacetat. Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Opbevares utilgængeligt for børn.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1168, Forbrugerenhed EAN 5710770000494. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, GB, PT. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100552. UFI: 5973-K0ES-R006-FJW4.


Forhandlere i DK: 

SHOE FINISH IMPRÆGNERINGSMIDDEL

BRUGSANVISNING: Danner et usynligt, vandskyende lag, der forhindrer regn og sne i at trænge igennem og beskytter mod olie- og fedtpletter. Velegnet til sko og andre genstande af ægte og syntetisk læder, ruskind, nubuck og stof. Må ikke anvendes på lakeret læder eller elastisk materiale. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Sørg for, at genstanden er helt tør før imprægnering. Ryst dåsen grundigt før brug. Hold dåsen lodret i en afstand af ca. 20 cm fra genstanden og påfør et tyndt, ensartet lag. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Lad den behandlede genstand tørre i mindst 20 minutter. Gentag imprægneringen regelmæssigt for at sikre vedvarende beskyttelse.


Indhold: Opløsningsmiddel, imprægneringsmiddel, drivmiddel. Imprægneringsmidlet indeholder ikke silikoneolie. 200 ml.


Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan. n-Butylacetat. Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Opbevares utilgængeligt for børn.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1167, Forbrugerenhed EAN 5710770000425. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, FR, GB, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100484. UFI: 4673-20RD-E00Q-T7A2.


Forhandlere i DK: 

Imprægneringsmiddel Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SNEAKER CLEANER

Farveløst rensemiddel til sneakers og alle dine andre sko, fri for opløsningsmidler, 100 % biologisk nedbrydeligt. Renser sko i alle farver og materialer såsom ægte & syntetisk læder, ruskind, nubuck og tekstil. Brugsanvisning: Fjern løst snavs. Ryst flasken. Afhængigt af skoen vælg en svamp, klud eller børste. Denne fugtes med vand og påføres nogle få sprøjt af rensemidlet. Lav først en lille prøve, for at se om materialet er farveægte. Rengør skoen grundigt. Rengør altid hele overfladen/begge sko for at undgå farveforskel. Tør efter med en klud, og lad skoen tørre i 24 timer ved stuetemperatur inden brug af almindelig skopleje. Den tomme plastikflaske afleveres til genanvendelse.


Indhold: 150 ml. Indholdsstoffer: <5% nonioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer, enzymer, parfume, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1188, Forbrugerenhed EAN 5710770000463. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, FI, FR, GB, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100521.


Forhandlere i DK: Normal.

Sneaker cleaner Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SHOE WIPES

Vådservietter til at fjerne støv & snavs på sko og andre genstande i alle farver og materialer såsom ægte & syntetisk læder, ruskind, nubuck og tekstil. Genluk imellem hvert brug. Smid ikke servietter i toilet – efterlad ikke servietter i naturen.

Indhold: 15 STK. Ingredienser: < 5% anioniske overfladeaktive stoffer; < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer; parfume. Datablad for indholdsstoffer @ www.shoe-finish.com.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn.FAKTA BOKS: VARENR. 1170, Forbrugerenhed EAN 5710770000500. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 12 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100576.

Forhandlere i DK: Normal.
Shoe wipes Shoe Finish skopleje