Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Til pudsning og grundig pleje af dine lædersko i alle farver. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende – efterpudsning er ikke nødvendigt. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.


Indhold: 50 ml. Indeholder Terpentinoliefri harpiks; Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on og 2-methyl-2H isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1103, Forbrugerenhed EAN 5710770000401. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. Fold-ud etiket. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100460.

Forhandlere i DK: Normal.

Neutral skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT SKOCREME MED PÅFØRINGSSVAMP

Til pudsning og grundig pleje af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks. Rens først skoene for støv og snavs. Bær beskyttelseshandsker. Påfør cremen i et tyndt lag hen over skoens overflade. Selvskinnende – efterpudsning er ikke nødvendigt. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.


Indhold: 50 ml. Indeholder Terpentinoliefri harpiks; Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H isothiazol-3-on og 2-methyl-2H isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1203, Forbrugerenhed EAN 5710770000418. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. Fold-ud etiket. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100477.


Forhandlere i DK: Normal.

Sort skocreme Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT FLYDENDE SKOPUDSEMIDDEL

Til vedligeholdelse af dine sorte lædersko. Vandbaseret formular med voks. Bær beskyttelseshandsker. Ryst og tryk svampen mod den sko, der skal pudses. Efterpudsning er ikke nødvendigt. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck eller tekstil.

Indhold: 75 ml. Indeholder: Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevares frostfrit.


FAKTA BOKS: VARENR. 1212, Forbrugerenhed EAN 5710770000456. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100514.

Forhandlere i DK: Rema1000, Normal.
Sort flydende skopudsemiddel Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH NEUTRAL SKOPUDSESVAMP

Neutral skopudsesvamp. Når dine lædersko i alle farver hurtigt skal friskes op. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil. Lyse farver kan blive mørkere ved anvendelse.


Indhold: 3 ml.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1121, Forbrugerenhed EAN 5710770000432. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100491.


Forhandlere i DK: Normal.

Neutral skopudsesvamp Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH SORT SKOPUDSESVAMP

Sort skopudsesvamp. Når dine sorte lædersko hurtigt skal friskes op. Rens først skoene for støv og snavs. Gnid svampen let hen over skoens overflade. Må ikke anvendes på ruskind, nubuck og tekstil.


Indhold: 3 ml.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1221, Forbrugerenhed EAN 5710770000449. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100507.


Forhandlere i DK: Normal.

Sort skopudsesvamp Shoe Finish skopleje

SHOE FINISH IMPRÆGNERINGSMIDDEL

BRUGSANVISNING: Danner et usynligt, vandskyende lag, der forhindrer regn og sne i at trænge igennem og beskytter mod olie- og fedtpletter. Velegnet til sko, sneakers og støvler i alle farver af ægte og syntetisk læder, ruskind, nubuck og tekstil. Må ikke anvendes på lakeret læder eller elastisk materiale. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Sørg for, at genstanden er helt tør før imprægnering. Ryst dåsen grundigt før brug. Hold dåsen lodret i en afstand af ca. 20 cm fra genstanden og påfør et tyndt, ensartet lag. Lad den behandlede genstand tørre i mindst 20 minutter. Gentag imprægneringen regelmæssigt for at sikre vedvarende beskyttelse. PFAS-fri.


Indhold:  200 ml.

FAREMÆRKNING: n-butylacetat; Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane; isopropylacetat. Fare. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.  Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1171, Forbrugerenhed EAN 5710770000524. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, FI, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100606. UFI: FJ73-30GY-N00P-FKNA.


Forhandlere i DK: Normal

Shoe Finish Imprægneringsmiddel Shoe Finish Skopleje

SHOE FINISH IMPRÆGNERINGSMIDDEL

BRUGSANVISNING: Danner et usynligt, vandskyende lag, der forhindrer regn og sne i at trænge igennem og beskytter mod olie- og fedtpletter. Velegnet til sko, sneakers og støvler i alle farver af ægte og syntetisk læder, ruskind, nubuck og tekstil. Må ikke anvendes på lakeret læder eller elastisk materiale. Lav først en lille prøve for at se, om materialet er farveægte. Sørg for, at genstanden er helt tør før imprægnering. Ryst dåsen grundigt før brug. Hold dåsen lodret i en afstand af ca. 20 cm fra genstanden og påfør et tyndt, ensartet lag. Lad den behandlede genstand tørre i mindst 20 minutter. Gentag imprægneringen regelmæssigt for at sikre vedvarende beskyttelse. PFAS-fri.


Indhold: 200 ml. 

FAREMÆRKNING: Fare. n-butylacetat; propan-2-ol; Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <5% n-hexan. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.


Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer mellem 5-25 grader C i et tørt, godt ventileret rum. Må ikke udsættes for direkte sollys.


FAKTA BOKS: VARENR. 1172, Forbrugerenhed EAN 5710770000531. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, FI, NL, NO, SE. 6 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100613. UFI: TN73-M06C-Y005-3X7D.


Forhandlere i DK:  Normal

SHOE FINISH SHOE CLEANING WIPES

Vådservietter til at fjerne støv & snavs på sko og andre genstande i alle farver og materialer såsom ægte & syntetisk læder, ruskind, nubuck og tekstil. Genluk imellem hvert brug. Smid ikke servietter i toilet – efterlad ikke servietter i naturen.

Indhold: 15 STK. Ingredienser: < 5% anioniske overfladeaktive stoffer, < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume, Bronopol (INN) (Konserveringsmiddel). Datablad for indholdsstoffer @ shoe-finish.com.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn.FAKTA BOKS: VARENR. 1170, Forbrugerenhed EAN 5710770000500. Forbrugervejledning på forbrugerenhed på hhv. DK, ES, FI, FR, GB, NL, NO, PT, SE. 12 stk. pr. karton til distribution. Karton EAN 5710770100576.

Forhandlere i DK: Normal.
Shoe Finish vådservietter Shoe Finish Skopleje