Politikker

OPBEVARING AF PERSONLIGE DATA. 

Oplysninger iht. EU-regler om beskyttelse af persondata (GDPR).

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig er:

P-L-C A/S

Stejlbjergparken 12

DK-7120 Vejle

Telefon +45 26176600

Mail: plc@private-label-consulting.com 

Hos P-L-C A/S modtager vi oplysninger om vores kunder og leverandører.  

Vores primære relation er business-to-business, hvor vi behandler følgende oplysninger for at kunne opretholde kommunikation ift. at drive forretning. Vi opbevarer følgende information:

·     Kontaktpersoner: Navn, email og telefonnummer.

·     Firma adresse.  

Herudover er forbrugere altid velkommen til at kontakte os, idet vi opgiver telefonnummer og hjemmesideadresse på vores produkter.  

For at kunne kommunikere med forbrugere opbevarer vi følgende information:

·     Navn, email og telefonnummer og evt. postadresse. 

Vores hjemmeside indsamler ikke persondata. Vores hjemmeside anvender ikke cookies. 

Vi anvender ikke personfølsomme oplysninger.  

Informationer fra aktive business-relationer opbevares kontinuerligt.

Informationer fra inaktive business-relationer opbevares i op til 1 år.  

Information fra forbrugere opbevares i op til 1 år.

Information fra forbrugere opbevares dog 5 år såfremt informationen fremkommer i relation til en reklamation, da vi skal kunne dokumentere vores behandling af reklamationer.  

Hvert år i december gennemgås vores arkiv for data, der skal slettes.  

En kontakt har ret til at bede om sletning af personoplysninger på ethvert tidspunkt. 

Det er vores målsætning at behandle alle personoplysninger på en sikker måde. Vi videregiver ingen personoplysninger til tredje part. Vi har valgt at tegne en forsikring Tryg Datatab, så vi kan reagere professionelt ved evt. datasikkerhedsbrud og persondatalæk.

OPBEVARING AF PRODUKTDATA.

Vi har valgt at opbevare vores produkt stamdata og produkt fotos i GS1Trade Sync, så vores data er tilgængelige for vores handelspartnere, når de har brug for det.

Det skaber værdi til hele værdikæden. GS1Trade Sync optimerer processen omkring dataudveksling med handelspartnere, fordi data kun skal angives et sted. I servicen er der en række indbyggede valideringer, der er med til at sikre en høj kvalitet af data, samt at de mest relevante oplysninger altid er angivet for det enkelte produkt.