Vision & fundament

Hvorfor Private Label Consulting A/S?

Nogle kategorier på vores nordiske markeder er for små til deciderede private labels for den enkelte supermarkedskæde. Disse kategorier bliver ofte dækket af en eller få mærkevareleverandører med høje forbrugerpriser til følge. Det har vi valgt at udfordre ved at introducere et færdigt sortiment inden for udvalgte produktkategorier. Herudover laver vi deciderede private labels. 

Vi arbejder ud fra 4 fokusområder: 

·     #1 Varens kvalitet skal minimum være på højde med mærkevaren. Vi samarbejder med få leverandører og opbygger et langsigtet samarbejde, hvor vi sammen kan udvikle nye produkter til en eksisterende kategori.

·     #2 Vi søger at få den bedste pris frem til forbrugeren – med tanke på at detailhandlen også skal tjene penge. Det er ikke nødvendigvis et produkts produktionspris, som afgør hvor dyrt det fremstår i detailhandlen. Mærkevarer sælges ofte med betydeligt højere avancer i alle led før produktet når frem til forbrugeren. Vi vil gerne medvirke til at gode kvalitetsprodukter når billigere frem til forbrugeren.

·     #3 Vi vil sikre, at vejledning til forbrugeren skal være jf. de sidst nye lovkrav på markedet. Vi bruger danske rådgivere og går gerne forrest i at mærke jf. de nyeste regler i EU. 

·     #4 - Vi bruger dygtige designere til at gøre produkterne attraktive. I vores design af produkter ønsker vi at skabe noget for øjet. 

Private Label Consulting A/S (også benævnt P-L-C A/S) er 100% ejet af et privat holding selskab og er 100% selvfinansieret. Det betyder bl.a. at vi ikke har nogen bankgæld, og at vi selv finansierer varelagre og debitorer. Det betyder også, at vi har ro til at udvikle nye produkter, som vi mener kan gøre en forskel i dagligvarehandlen i de nordiske markeder.

I vores udvikling af nye områder arbejder vi ”outside-in”. Vi observerer, lytter og udfordrer eksisterende produkter. Private label er stadig dårligt beskrevet i den teoretiske verden. Det på trods af at private label salg i dag udgør op til halvdelen af dagligvarehandlen i de mest udviklede lande, og har set og forventes af se konstant vækst. En del af vores verden er at være med til at opsamle, udvikle og afprøve teoretisk private label teori.