Organisation

FLEKSIBILITET OG OUTSOURCING.

Private Label Consulting A/S er - og vil altid være - en lille fleksibel organisation som bygger på et netværk med de nødvendige kompetencer. Vores filosofi er, at vores fysiske placering skal være underordnet og når det er nødvendigt, henter vi ekspertise hos andre. På den måde har vi en uendelig stor organisation med en uendelig kapacitet og en uendelig varieret arbejdskraft med et uendeligt arsenal af kompetencer at trække på.

Vi skal være på forkant med digitaliseringens muligheder og løbende optimere processer, så vi forbliver konkurrencedygtige i vores produktkategorier.

JESPER KOLIND – 20 ÅRS TEORETISK OG PRAKTISK ERFARING MED PRIVATE LABEL.

Uddannelse:
03.09: Ph.d. Stud, Syddansk Universitet, Danmark.
09.93-05.95: MBA, RSM – Erasmus University, Holland.
09.89-06.92: HA-sprog, Syddansk Universitet, Danmark.
09.91-12.91: Exchange, London South Bank Polytechnic, UK.
Diverse ad hoc kurser: Ph.D. kurser, PLMA Executive, IGD, Sainsbury Category Management, Tesco Quality Systems. Publiceret 10 artikler om private label. 

Erhvervserfaring:
12.01-: Med-ejer (33%) og Direktør for Back11Basics A/S, Danmark.
09.00-12.01: Vice President B2B, Dandy A/S, Danmark.
11.98-09.00: International Trade Manager, Dandy A/S, Danmark.
05.96-11.98: Direktør, Stimorol Lithuania Ltd., Litauen.
05.95-05.96: International Marketing Koordinator, Stimorol Chewing Gum A/S, Danmark.
08.92-08.93: Lederaspirant, Dansk Supermarked A/S, Danmark.
Diverse undervisning ved Syddansk Universitet samt præsentationer, undervisning og konsulent arbejde i virksomheder. 

Karakteristika:
Dyb forståelse af private label og “best in class” detailhandel i verden (Ph.D., MBA major og 20 års praktisk erfaring).
Entrepreneur/iværksætteri.
International erfaring.
Evne til at omsætte teoretiske modeller til praksis.
Evne til at arbejde langsigtet (gennemført over 20 maraton løb).

Jesper Kolind

MALENE TAMSTRUP KOLIND - SOLID GENERALIST ERFARING.

Uddannelse:
08.92-06.97: HD i Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i Århus.
08.89-07.91: Akademiøkonom, Handelsakademiet, Vejle Handelsskole.
Diverse ad-hoc kurser: Mercuri Sales Leadership, DIEU strategisk udvikling .

Erhvervserfaring:
12.09-: Medejer (50%) og direktør for P-L-C A/S.
07.05-12.09: Medejer (50%) og direktør for Timeouting A/S.
12.99-06.05: Salgschef Skandinavien, Plus Pack A/S.
12.98-11.99: Gabriel Home Division salgsansvarlig, Gabriel A/S.
08.96-10.98: General Manager Litauen og Letland, VELUX A/S.
09.92-07.96: Key account sælger Holland, Belgien, Frankrig, Gabriel A/S.
08.89-09.92: Salgsassistent i division Vests ledelse, Larsen & Nielsen A/S.

Karakteristika:
Favner bredt i forhold til brancher og fagområder.
Bruger teorien som fundament for beslutninger og har en god forståelse for total virksomhedsøkonomi. Arbejder målrettet og struktureret.
Som person ærlig og ligetil med høje krav til sig selv og omverdenen.

Malene Tamstrup Kolind